STAVEBNÍonlineCenová soustavaFin

INFOpower

INFOpower | moduly systému

 

Obchod – Nákup, Prodej, CRM

Modul obchod zajišťuje kompletní evidenci obchodního případu od zaslané nabídky, přijetí objednávky, její potvrzení, uzavření smlouvy až po konečné vyúčtování. Jsou zde k dispozici adresáře firem, dodavatelské ceníky, evidence dokumentů apod.

Součástí systému je i modul vnitropodnikové komunikace a řízení obchodních aktivit CRM, který napomáhá k lepší a přehlednější komunikaci ve firmě, řízení různých činnosti a úkolů, plánování vlastních zdrojů a podporuje marketingové činnosti.

Logistika – Skladové hospodářství, Doprava a Půjčovny

Skladové hospodářství má za cíl centrálně evidovat zásoby na skladě, jejich nákup a vyskladnění, ceníky, pohyby na jednotlivých skladových kartách, provádění inventur a sledování různých ekonomických ukazatelů.

Moduly doprava a půjčovny slouží k evidenci dopravních prostředků a mechanizace, evidence kontrol a čerpání pohonných hmot, zachycení výkonů a jejich fakturace. Půjčovna funguje obdobně a slouží k evidenci karet zařízení, dokladů o zápůjčce s následnou fakturací.

Stavební výroba – Řízení zakázek, Rozpočty a kalkulace, RTS DATA

Díky aplikacím zařazených do těchto modulu můžete realizovat stavební zakázku od počátečního sestavení rozpočtu a nabídkové ceny, přes její následnou kalkulaci, časové a nákladové plánování, až po průběžného sledování vlastní výroby, včetně vyhodnocování.

Mezi nástroje pro řízení slouží tvorba výrobních kalkulace a s vazbou na časové plány a plánování zdrojů, odvedená výroba, evidence zakázek a systém příloh k nim.

Cenová soustava RTS DATA je výborným pomocníkem pro vyskládání rozpočtů, získání technických popisů a normotvorných podkladů pro stavební díla.

Řízení společnosti – Controlling, Workflow, Manažerské účetnictví

Controlling dává k dispozici formou výstupů kompletní přehled o hospodaření společnosti, stavy výkonů v jednotlivých agendách a analytické rozbory klíčových dat.

V manažerské účetnictví jsou zachyceny struktury pro analytické členění společnosti a výkonů, umožňuje výpočty režií a nedokončených výrob, zajišťuje vnitrofakturaci.

Modul workflow umožňuje likvidaci a schvalování dokladů v krocích nastavených přímo dle potřeb likvidačního oběhu. Užívá se pro doklady obchodní nebo ekonomické.

Ekonomika – Finance, Majetek, Personalistika a mzdy

Finance složí k evidenci finančních toků mezi firmou a okolím, vždy poskytuje aktuální přehled o financích ve firmě v podobě salda závazků a pohledávek, stálé platby, integrovanou podporu elektronického platebního styku a mnoho dalších funkcí.

Modul mezd komplexně řeší problematiku personalistiky a mezd ve firmě, osobní evidence zaměstnanců, evidenci docházky a pracovních výkazu, výpočet mezd, roční zúčtování daně, struktury pracovních míst, evidence kurzů a pomůcek, exporty dat a množství výstupů.

Evidence majetku sleduje a eviduje hmotný i nehmotný majetek ve firmě, spravuje karty majetku, přejímací protokoly, pohyb majetku a jeho odepisování.

Kontaktní informace
RTS, a. s.
Lazaretní 13
Brno, 615 00
tel.:545 120 211
e-mail: rts@rts.cz
http://www.rts.cz