STAVEBNÍonlineCenová soustavaFin

O společnosti

Rozhodující kritéria pro společnost

Doba, kdy bylo možno čekat s rozhodnutím dny, týdny nebo měsíce, je pryč. Základním faktorem konkurenceschopnosti podniku je rychlá reakce na požadavky zákazníků. Na neustálé vnitřní i vnější změny musí vrcholové vedení podniku reagovat vytvářením dynamických strategií. Úspěšně se pohybovat v tržním prostředí předpokládá vybudování výkonné informační soustavy poskytující komplexní uspořádané informace a služby nejen o vlastní firmě, ale i o partnerech a konkurenci. Informační systémy přestanou rozlišovat mezi informacemi vlastními a externími, jejich starostí bude poskytnout uživateli aktuální a pravdivé informace formou specializovaných služeb ze všech dostupných zdrojů bez ohledu na to, kde jsou umístěny. Nebude se tedy k Internetu přistupovat jako k externímu zdroji informací, ale stane se z něho součást podnikových informačních systémů. Vývoj produktů a služeb, které nabízí naše společnost, vychází nejen z dlouholetých zkušeností, ale zejména ze sledování a uplatňování nejmodernějších informačních technologií. Strategická partnerství rozšiřují nabídku kvalifikovaných služeb, které můžeme poskytnout našim zákazníkům.

Hlavní předpoklady pro naši práci

Využitím moderních informačních technologií poskytovat komplexní služby pro zákazníky včetně aktuálních informací o plné nabídce našich produktů a služeb. Služba zákazníkům se stane základní metodou tvorby přidané hodnoty v každé oblasti podnikání. Rozhodující pro další rozvoj společnosti jsou kvalifikovaní, tvořiví a loajální lidé, pro které bude společnost vytvářet podmínky pro osobní rozvoj a motivaci na výsledcích svých i celé společnosti.

Strategie vývoje společnosti

Společnost se bude nadále rozvíjet v oblasti informačních technologií zejména v oblasti stavebnictví a firem se zakázkovou činností. Strategie vývoje produktů společnosti bude orientována na využití nejmodernějších informačních technologií, budeme nadále u všech produktů preferovat komfort pro zákazníka, kvalitní servis a služby. Další rozvoj společnosti vidíme ve třech základních oblastech: Vývoj informačních systémů od sledování nových vývojových prostředků, zapojení internetových aplikací, podpory národních a jazykových lokalizací, podpory systémů kontroly jakosti, přístupů k specializovaným informacím. Komplexní služby od projektu řízení, návrhu a dodávky technologie, implementace produktů, školení a servisu pro uživatele. Součástí informačního systému bude poskytování specializovaných informací a služeb spojených pod heslem „Svět stavebnictví na dotek“ pro celou oblast stavebnictví v ČR. Vývoj specializovaných informačních technologií v oblasti Inteligentních budov pro vlastníky, uživatele nebo provozovatele bytů, domů, bytových komplexů a provozních budov.

Kontaktní informace
RTS, a. s.
Lazaretní 13
Brno, 615 00
tel.:545 120 211
e-mail: rts@rts.cz
http://www.rts.cz