STAVEBNÍonlineCenová soustavaFin

INFOpower

INFOpower | implementace systému

 

Projekt zavedení

Před individuálním školením a konfigurací systému je nutné provést firemní analýzu stávajícího stavu, na jejímž základě je vypracován projekt zavedení. Projekt zavedení je dokument, jenž obsahuje návrh řešení včetně detailu návrhu procesních vazeb a činnosti v jednotlivých rolích.

Projekt zavedení je průběžně konzultován s vedením společnosti.

Školení

Školení je vedeno ve dvou úrovních. Základní, které probíhá současně při vypracovávání projektu zavedení. Uživatelé jsou seznámeni s prostředím systému INFOpower včetně jeho nastavení a základními výstupy.

Druhá úroveň školení je individuální. Uživatel je po něm schopen pořizovat data a záznamy do systému, používat odpovídající výstupy a procesně datově spolupracovat s kolegy. Uživatel je plně seznámen s moduly, ve kterých má pracovat.

Vedení projektu

Součástí implementace je vedení projektu a metodická činnost pod dohledem supervizora. Jedná se o osobu erudovanou v daném řešení. Jeho úkolem je dohled nad řádným průběhem implementace pomocí vstupů a zhodnocení aktuálního stavu.

Monitoring

Po přechodu do ostrého provozu jsou pořizovaná data monitorována po určitou dobu, kde během a na konci monitorování dochází k vyhodnocení užívání systému.

Další weby RTS
Cenová soustava
STAVEBNÍonline
RTS CLOUD
Služby
E-shop
Semináře
Demoverze
Zákaznická podpora
Zpracování osobních údajů
Zasílání novinek
Řešení a produkty
INFOpower
BUILDpower S
BUILDpower I
RTS Stavitel+
RTS DATA na CLOUdu
Zadávání veřejných zakázek
Profil zadavatele
Kontaktní informace
RTS, a. s.
Lazaretní 13
Brno, 615 00
tel.:545 120 211
e-mail: rts@rts.cz
http://www.rts.cz