STAVEBNÍonlineCenová soustavaFin

Rozpočtování staveb

Katalog staveb a objektů

Katalog staveb a objektů je určen každému, kdo pro svou zamýšlenou investici potřebuje získat první informace o předpokládané ceně stavebního díla. Jedná se o přesnější a srozumitelnější alternativou dosud používaných objemových ukazatelů sestavených podle třídníku JKSO. Katalog staveb a objektů najdete na adrese www.katalogobjektu.cz

Elektronický „Katalog staveb a objektů“ je zpracován na základě technických a cenových informací z realizovaných staveb. Přehlednou formou uvádí cenové údaje od celkové stavby, rozhodujících stavebních konstrukcí, přes ceny za měrnou jednotku (m3, m2 atd.), účelovou jednotku (lůžko, byt atd.) až do jednotlivých stavebních dílů objektů. Díky cenovým údajům i popisům technických charakteristik si uživatel katalogu (investor, projektant) může zobrazit takovou stavbu, která se nejvíce podobá jeho vlastnímu záměru.

Katalog obsahuje všechny základní údaje realizované stavby v členění podle objektů s rekapitulacemi podle stavebních dílů a řemesel podložených položkovým rozpočtem. Tato struktura informací umožní vybrat stavbu obdobnou zamýšlené investici a tuto dále modifikovat tak, aby byla co nejblíže Vašemu záměru, změnou celkového objemu nebo kapacity stavby, jednotlivých objektů i skladby stavebních dílů. Takto sestavený cenový model je dostatečně přesným výpočtem ceny stavebního díla v dané fázi přípravy investice.

Kontaktní informace
RTS, a. s.
Lazaretní 13
Brno, 615 00
tel.:545 120 211
e-mail: rts@rts.cz
http://www.rts.cz