STAVEBNÍonlineCenová soustavaFin

Rozpočtování staveb

České stavební standardy

Internetový portál „České stavební standardy“ je svým zaměřením určen především pro pracovníky z oblasti stavebních investic, dále architektonických a projekčních společností. Předpokládáme však bohaté uplatnění i pro pracovníky stavebních dodavatelských firem a řady dalších. Důvodem vzniku portálu je naše rozhodnutí zveřejnit své poznatky a zkušenosti, které dnes a denně řešíme pro potřeby našich jednotlivých partnerů a zákazníků, a které doposud nebyly souhrnně prezentovány nebo publikovány. Vzhledem k tomu, že tyto informace jsou dynamické a neustále se obnovují, tak jsme jako ideální formu jejich prezentace zvolili právě internetový portál. Výhodou portálu je nejen možnost vkládání našich informací, ale i možnost reakce a odezvy odborné stavební veřejnosti.

V tuto chvíli se možná nabízí otázka: „Je možné přinést ještě něco nového do oblasti internetových stavebních serverů a portálů?“ Ano. Rozhodně jsme si vědomi skutečnosti, že je provozováno mnoho serverů pro oblast stavebnictví, řada z nich na velmi dobré úrovni. Některé s velmi širokým rozsahem oblastí, jiné podrobně specifické v určitém odborném segmentu. Cílem spuštění našeho nového portálu tedy není konkurovat stávajícím serverům, ale naopak přinést a nabídnout stavební veřejnosti nové informace a zkušenosti vyplývající z denní odborné činnosti naší společnosti a rozšířit tak nabídku informací na stavebním trhu.

České stavební standardy
Stavební informace na dotek

  • » Stavební informační portál nabízející přehled odborných informací a názorů, především z oblasti cen a metodiky oceňování, třídění a klasifikace, stavební legislativy a dalších.
  • » Vzory obchodních podmínek, smluv a dalších dokumentů pro přípravu a realizaci staveb.
  • » Elektronický katalog staveb a objektů s podrobnými technickými i cenovými údaji o realizovaných stavbách.
  • » Uživatelský vstup, interaktivní tvorba a modelování vlastních cenových propočtů.

Kontaktní informace
RTS, a. s.
Lazaretní 13
Brno, 615 00
tel.:545 120 211
e-mail: rts@rts.cz
http://www.rts.cz