STAVEBNÍonlineCenová soustavaFin

RTS Stavitel+

Seznam sborníků obsažených v RTS Stavitel+

 

Agregované položky

Agregované položky HSV, PSV, Montáže, Systémové skladby

 

Práce HSV
 • 800-1 | Zemní práce
 • 800-2 | Zvláštní zakládání objektů
 • 800-3 | Lešení a dočasné jeřábové dráhy
 • 800-6 | Demolice objektů
 • 801-1 | Běžné stavební práce
 • 801-2 | Stavební práce z prefabrikovaných dílců
 • 801-3 | Bourání a podchycování konstrukcí
 • 801-4 | Opravy a údržba
 • 801-5 | Zvláštní stavební práce
 • 821-1 | Mosty
 • 822-1 | Komunikace pozemní a letiště
 • 823-1 | Plochy a úprava území
 • 823-2 | Rekultivace
 • 824-1 | Dráhy kolejové-normální a širokorozchodné
 • 824-2 | Dráhy kolejové-městské
 • 825-1 | Objekty podzemní - studny a jímání vody
 • 825-2 | Objekty podzemní – štoly
 • 825-4 | Objekty podzemní - tunely
 • 827-1 | Vedení trubní dálková -vodovody a kanalizace
 • 828-1 | Vedení elektrická – kabelovody
 • 831-1 | Hydromeliorace zemědělské
 • 831-2 | Hydromeliorace lesnicko-technické
 • 832-1 | Hráze a úpravy na tocích

 

Práce PSV
 • 800-711 | Izolace proti vodě a povlakové krytiny
 • 800-713 | Izolace tepelné
 • 800-714 | Akustická a protiotřesová opatření
 • 800-715 | Izolace proti chemickým vlivům
 • 800-721 | Zdravotně technické instalace budov, vzduchotechnika
 • 800-728 | Vzduchotechnika
 • 800-731 | Ústřední vytápění
 • 800-761 | Konstrukce sklobetonové a z polykarbonátových tvárnic
 • 800-762 | Konstrukce tesařské
 • 800-763 | Dřevostavby-montáž
 • 800-764 | Konstrukce klempířské
 • 800-765 | Krytiny tvrdé
 • 800-766 | Konstrukce truhlářské
 • 800-767 | Kovové stavební doplňkové konstrukce
 • 800-771 | Podlahy z dlaždic a obklady keramické
 • 800-773 | Podlahy z teracové a ze syntetických hmot
 • 800-775 | Podlahy vlysové, parketové, povlakové
 • 800-782 | Obklady a dlažby z kamene
 • 800-783 | Nátěry
 • 800-784 | Malby, tapety
 • 800-786 | čalounické úpravy
 • 800-787 | Zasklívání
 • 800-795 | Lokální vytápění

 

Montáže
 • M21 | Elektromontáže
 • M22 | Montáže sdělovacích, signal. a zabezpeč.zařízení
 • M23 | Montáž potrubí
 • M43 | Montáže ocelových konstrukcí
 • M46 | Zemní práce prováděné při montážních pracích
 • Při.M | Přirážky k montážním ceníkům

 

Pravidla | Společná ustanovení k ceníkům stavebních prací

 

Materiály

 

Vedlejší a ostatní náklady
Kontaktní informace
RTS, a. s.
Lazaretní 13
Brno, 615 00
tel.:545 120 211
e-mail: rts@rts.cz
http://www.rts.cz