STAVEBNÍonlineCenová soustavaFin

RTS CLOUD

Softwarové aplikace

 

Protokol vývoje cen

Protokol vývoje cen představuje webovou aplikaci, která generuje měsíční nebo sdružené indexy cen druhů materiálů a skupin položek prací za zvolené období. Slouží pro orientaci vývoje cen jak na straně investora, tak i zhotovitele. Protokol vývoje cen tvoří výpočtovou základnu pro aplikaci Změnové listy.

Protokol vývoje cen za zvolené období

Změnové listy

Jedná se o webovou aplikaci, která počítá náhradu ceny na základě neočekávaného vývoje cen stavebních materiálů v průběhu realizace stavební zakázky. Výsledkem je protokol, který obsahuje položky daného soupisu doplněné o výši indexu a hodnotu kompenzace. Ta je spočtena v závislosti na zvolených parametrech (datum Smlouvy o Dílo a limity navýšení/snížení ceny).

Změnové listy mají základnu v aplikaci Protokolu vývoje cen.

Přístup k aplikaci je možný pouze s firemním úložištěm, obě položky jsou dostupné po zakoupení licencí na našem e-shopu.

Změnový list konkrétního soupisu prací

Firemní úložiště

Firemní úložiště je aplikace, která podporuje fungování vybraných modulů provozovaných na RTS CLOUD. Jde o databázový prostor umožňující ukládání firemních a uživatelských dat. Součástí úložiště jsou aplikace Adresář pro evidenci a správu subjektů a jejich kontaktních osob. Středobodem je pak Evidence zakázek, na kterou jsou následně navázány všechny vytvořené záznamy.

Aplikace je dostupná po zakoupení licence na našem e-shopu.

 

 

Kontaktní informace
RTS, a. s.
Lazaretní 13
Brno, 615 00
tel.:545 120 211
e-mail: rts@rts.cz
http://www.rts.cz