STAVEBNÍonlineCenová soustavaFin

BUILDpower I

BUILDpower I

 

Vybrané reference investorských a projekčních organizací

Státní zemědělský intervenční fond
Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) je akreditovanou platební agenturou - zprostředkovatelem finanční podpory z Evropské unie a národních zdrojů.

Další podrobnosti najdete na www.szif.cz

Statutární město Brno

Cenová soustava RTS DATA spolu s implementovaným řešením a doporučenou metodikou výrazným způsobem usnadňuje kontrolu soupisu provedených prací, dodávek a služeb z pohledu obsahové a věcné správnosti. Ve fázi hodnocení nabídek podporuje vyhodnocení nabídek včetně tvorby protokolu změn.

Další podrobnosti najdete na www.brno.cz

Statutární město Ostrava
Importy jednotlivých nabídek, jejich posouzení z pohledu obsahové správnosti a následné cenové porovnání s Cenovou soustavou RTS DATA urychluje celý proces výběru dodavatele.

Další podrobnosti najdete na www.ostrava.cz

S-projekt plus, a.s.
Společnost zajišťuje velmi široké spektrum staveb – od staveb administrativně správních, bytových, staveb pro obchod, služby, výrobu a peněžnictví dále sektor zdravotnických a lázeňských služeb včetně staveb pro školství a sport.

Další podrobnosti najdete na www.s-projekt.cz

K PROJEKT, Kročil a Belžík,s.r.o.
Společnost poskytuje služby v oblasti pozemního stavitelství, architektury, zahradní a krajinářské architektury a stavebního poradenství.

Další podrobnosti najdete na www.krocil.eu

Město Český Krumlov, Město Kroměříž, Město Uherské Hradiště, Město Kostelec nad Orlicí, Město Nová Paka, Město Bílina a další stovky organizací státní správy a firem na celém území České republiky.

Kontaktní informace
RTS, a. s.
Lazaretní 13
Brno, 615 00
tel.:545 120 211
e-mail: rts@rts.cz
http://www.rts.cz