STAVEBNÍonlineCenová soustavaFin

Služby


Přesuny hmot a sutí, teorie a praxe (on-line workshop)

Klíčová slova: uplatnění přesunů – vazba na výslednou cenu - ukázka z praxe.

Přínosy: Srozumitelně a věcně seznámit s pravidly a zásadami přesunů hmot a sutí s vazbou na praktické ukázky.

Komu je workshop určen: rozpočtáři začátečníci i pokročilí, uživatelé cenové soustavy RTS.

Časový rozvrh: 1,5 hod., začátek v 9:00 hodin.

Termíny: středa, 3. 4. 2024

Cena: zdarma.

 

 

 

 

 

Kontaktní informace
RTS, a. s.
Lazaretní 13
Brno, 615 00
tel.:545 120 211
e-mail: rts@rts.cz
http://www.rts.cz