STAVEBNÍonlineCenová soustavaFin

Služby


Vyhodnocení a posouzení nabídek (on-line školení)

Klíčová slova: Podklady z cenové soustavy – RTS CLOUD – metodika pro zpracování podkladů – vyhodnocení nabídek.

Přínosy: Maximální využití informací z cenové soustavy pro vyhodnocení a posouzení nabídek

Vhodným nastavením výchozích podmínek mezi investorem a dodavatel docílíte optimálního přenosu dat v elektronické formě. Následuje automatické posouzení formální a obsahové správnosti nabídky včetně cenového posouzení. Snížená pracnost a chybovost při vyhodnocování bude vítanou odměnou.

Časový rozvrh: 1 hodina, začátek v 9:00 hodin.

Ukázka: Podívejte se na porovnání a vyhodnocení nabídek na našem kanálu YouTubu.

Termín: Úterý, 29. 11. 2022

Cena:

Ceny jsou bez DPH.

On-line školení

On-line výklad lektora - prezentace v prostředí systému BUILDpower S – možnost konzultace k danému tématu. Informace o podmínkám on-line připojení naleznete na zvláštní straně.

Technické požadavky pro připojení k semináři:
připojení k internetu, počítač se zvukovým výstupem, pro aktivní zapojení do diskuze mikrofon.

 

 

Zakoupit v našem e-shopu.

 

 

Kontaktní informace
RTS, a. s.
Lazaretní 13
Brno, 615 00
tel.:545 120 211
e-mail: rts@rts.cz
http://www.rts.cz