STAVEBNÍonlineCenová soustavaFin

Služby


RTS Stavitel+ od A do Z (on-line školení)

Klíčová slova: Metodika řemeslník - RTS DATA – služba RTSweb.

Přínosy: Představit obě metody pro sestavení cenové nabídky.

Od spuštění programu, volby metodiky zpracování cenové nabídky přes prezentaci funkcí až k tvorbě harmonogramu a čerpání položek.

Časový rozvrh: 1 hodina, začátek v 9:00 hodin.

Upoutávka: Podívejte se na aktualizaci rozpočtu na kanálu YouTubu.

Termín: Čtvrtek, 8. 12. 2022

Cena:

Ceny jsou bez DPH.

On-line školení

On-line výklad lektora - prezentace v prostředí systému RTS Stavitel+, možnost konzultace k danému tématu. Informace o podmínkám on-line připojení naleznete na zvláštní straně.

Technické požadavky pro připojení k semináři:
připojení k internetu, počítač se zvukovým výstupem, pro aktivní zapojení do diskuze mikrofon.

 

 

Zakoupit v našem e-shopu.

 

 

Kontaktní informace
RTS, a. s.
Lazaretní 13
Brno, 615 00
tel.:545 120 211
e-mail: rts@rts.cz
http://www.rts.cz