STAVEBNÍonlineCenová soustavaFin

Služby


Nové možnosti RTS Stavitel+ (on-line školení)

Klíčová slova: RTS DATA – online přístup na detail položky.

Přínosy: Maximální využití všech informací a funkcí při práci s programem.

Od spuštění programu, volby metodiky zpracování cenové nabídky, online přístup k detailům položek RTS DATA, přes prezentaci funkcí až k tvorbě harmonogramu a čerpání položek.

Časový rozvrh: 1 hodina, začátek v 9:00.

Termín: úterý, 26.3.2024

Cena: 1.600,-Kč za účastníka (cena je bez DPH)

On-line školení

On-line výklad lektora - prezentace v prostředí systému RTS Stavitel+, možnost konzultace k danému tématu. Informace o podmínkách on-line připojení naleznete na zvláštní straně.

Technické požadavky pro připojení
připojení k internetu, počítač se zvukovým výstupem, pro aktivní zapojení do diskuze mikrofon.

 

 

Zakoupit v našem e-shopu.

 

 

Kontaktní informace
RTS, a. s.
Lazaretní 13
Brno, 615 00
tel.:545 120 211
e-mail: rts@rts.cz
http://www.rts.cz