STAVEBNÍonlineCenová soustavaFin

Služby


Sestavení rozpočtu (on-line školení)

Klíčová slova: Import - kopírovat/vložit - položky z jiného rozpočtu - agregované položky

Přínosy: Zvolte optimální postup při zpracování požadovaného tvaru rozpočtu.

V závislosti na kvalitě předložené “projektové dokumentace“ použijte odpovídající způsob sestavení rozpočtu: zjednodušený přenos informací z MS Excel, komplety agregovaných položek, existující rozpočty nebo vyskládání prostřednictvím základních položek prací a materiálů.

Časový rozvrh: 1 hodina, začátek v 9:00 hodin.

Upoutávka: Podívejte se na sestavení rozpočtu na kanálu YouTubu.

Termín: Úterý, 18. 10. 2022

Cena:

Ceny jsou bez DPH.

On-line školení

On-line výklad lektora - prezentace v prostředí systému BUILDpower S – možnost konzultace k danému tématu. Informace o podmínkám on-line připojení naleznete na zvláštní straně.

Technické požadavky pro připojení k semináři:
připojení k internetu, počítač se zvukovým výstupem, pro aktivní zapojení do diskuze mikrofon.

 

 

Zakoupit v našem e-shopu.

 

 

Kontaktní informace
RTS, a. s.
Lazaretní 13
Brno, 615 00
tel.:545 120 211
e-mail: rts@rts.cz
http://www.rts.cz