STAVEBNÍonlineCenová soustavaFin

Služby


Základy metodiky rozpočtování (on-line školení)

Klíčová slova: Cenová soustava – metodika rozpočtování – volba a použití položek.

Přínosy: Srozumitelně a věcně seznámit s pravidly a zásadami rozpočtování.

Prostřednictvím položek cenové soustavy vyskládaných do položkové rozpočtu předložit investorovi předpokládaných rozsah prací a dodávek s vazbou na zvolenou technologii a postup výstavby.

První blok

Druhý blok

Časový rozvrh: 2 x 3 hod. Orientační časový rozvrh: 9:00- 12:00

Termíny: 12. 10. 2022

Cena:

Ceny jsou bez DPH.

On-line školení

On-line výklad lektora - prezentace v prostředí systému BUILDpower S – možnost konzultace k danému tématu. Informace o podmínkám on-line připojení naleznete na zvláštní straně.

Technické požadavky pro připojení k semináři:
připojení k internetu, počítač se zvukovým výstupem, pro aktivní zapojení do diskuze mikrofon.

 

 

Zakoupit v našem e-shopu.

 

 

Kontaktní informace
RTS, a. s.
Lazaretní 13
Brno, 615 00
tel.:545 120 211
e-mail: rts@rts.cz
http://www.rts.cz