STAVEBNÍonlineCenová soustavaFin

Služby


Čerpání a plánování (on-line školení)

Klíčová slova: čerpání – zaokrouhlování – komunikace s investorem - plán.

Přínosy: zjednodušení komunikace při tvorbě časového pláno a následného čerpání.

Sledování prostavěnosti bude při dodržení navržených postupů jednoduchou záležitostí a to včetně dodatků a zaokrouhlování. Tvorba harmonogramu potěší každého, kdo aktuálně tvoří barevná políčka v excelu.

Časový rozvrh: 1 hodina, začátek v 9:00 hodin

Ukázka: Podívejte se soupis prací na našem kanálu YouTubu.

Termín: Úterý, 22. 11. 2022

Cena:

Ceny jsou bez DPH.

On-line školení

On-line výklad lektora - prezentace v prostředí systému BUILDpower S – možnost konzultace k danému tématu. Informace o podmínkám on-line připojení naleznete na zvláštní straně.

Technické požadavky pro připojení k semináři:
připojení k internetu, počítač se zvukovým výstupem, pro aktivní zapojení do diskuze mikrofon.

 

 

Zakoupit v našem e-shopu.

 

 

Kontaktní informace
RTS, a. s.
Lazaretní 13
Brno, 615 00
tel.:545 120 211
e-mail: rts@rts.cz
http://www.rts.cz