STAVEBNÍonlineCenová soustavaFin

Služby


Práce s cenou (on-line školení)

Klíčová slova: Karta práce s cenou - výskyt cen - zámek ceny - dostupné cenové hladiny.

Přínosy: ukázat zpracovateli rozpočtu dostupnost informací o cenách a následnou práci s nimi.

Na konkrétní položce si ukážeme “odkud se ty ceny vzaly“. Naučíte se všechny možnosti systému při práci s cenou. Upevníte si pojmy odbytová a kalkulovaná cena.

Časový rozvrh: 1 hodina, začátek v 9:00 hodin.

Ukázka: Podívejte se na práci s cenou na našem kanálu YouTubu.

Termín: Úterý, 8. 11. 2022

Cena:

Ceny jsou bez DPH.

On-line školení

On-line výklad lektora - prezentace v prostředí systému BUILDpower S – možnost konzultace k danému tématu. Informace o podmínkám on-line připojení naleznete na zvláštní straně.

Technické požadavky pro připojení k semináři:
připojení k internetu, počítač se zvukovým výstupem, pro aktivní zapojení do diskuze mikrofon.

 

 

Zakoupit v našem e-shopu.

 

 

Kontaktní informace
RTS, a. s.
Lazaretní 13
Brno, 615 00
tel.:545 120 211
e-mail: rts@rts.cz
http://www.rts.cz