STAVEBNÍonlineCenová soustavaFin

Služby


BUILDpower S - Tipy, triky a importy (on-line školení)

Klíčová slova: Importy - kopírovat/vložit - položky z jiného rozpočtu - agregované položky.

Přínosy: Zrychlená tvorba rozpočtů pro začínající uživatele systému s přímou vazbou na importy.

V závislosti na kvalitě předložené “projektové dokumentace“ použijte odpovídající způsob sestavení rozpočtu: zjednodušený přenos informací z MS Excel, komplety agregovaných položek, existující rozpočty nebo importy z různých cenových soustav.

Časový rozvrh: 2 hodiny, začátek v 9:00.

Termín: čtvrtek, 16. 11. 2023

Základní cena: 2.500,- Kč bez DPH.

Zvýhodněná cena pro uživatele servisních služeb: 2.000,- Kč bez DPH.

On-line školení

On-line výklad lektora - prezentace v prostředí systému BUILDpower S – možnost konzultace k danému tématu. Informace o podmínkám on-line připojení naleznete na zvláštní straně.

Technické požadavky pro připojení
připojení k internetu, počítač se zvukovým výstupem, pro aktivní zapojení do diskuze mikrofon.

 

 

Zakoupit v našem e-shopu.

 

 

Kontaktní informace
RTS, a. s.
Lazaretní 13
Brno, 615 00
tel.:545 120 211
e-mail: rts@rts.cz
http://www.rts.cz