STAVEBNÍonlineCenová soustavaKontaktZákaznická podpora

Článek ze dne: 12.05.2020

Nová verze BUILDpoweru S

Aktuální verze BUILDpoweru S, pod označením 1.32, obsahuje více jak 40 vylepšení a změn.

Rozpočty a kalkulace

Import XLSX bez nutnosti MS Excel

Nové zpracování urychluje proces importu ze souboru MS Excel.

Účel použití: Na PC kde provozujete BUILDpower S není při importu souborů podmínka instalace MS Excel.


Vypnutí datumu tisku

V parametrech tisku a exportu stavby do MS EXCEL doplněna možnost vypnout datum tisku.

Účel použití: Při tisku se do sestavy již nemusíte upravovat nebo informovat investora o datu zpracování rozpočtu.


Nový číselník klasifikace CPV (společný slovník pro veřejné zakázky)

Výstup Soupis prací a dodávek pro veřejnou zakázku byl rozšířen o číselník CPV

Účel použití: Při požadavku investora zvolte požadovaný číselník, který bude součástí vybrané tiskové sestavy.

Soupisy prací - čerpání

Zbytkový rozpočet stavby v tiskové podobě

Tisk a export zbytkového rozpočtu do formátu PDF ke konkrétnímu datu posledního čerpání.

Účel použití: Při komunikaci příprava - stavbyvedoucí využijete zbytkový rozpočet jako podklad pro tvorbu následujícího soupisu prací.


Rozšíření exportního formátu *.RTS

Rozšířen export soupisu prací ve formátu *.RTS o výkaz výměr.

Účel použití: Výkaz výměr ve formátu *.RTS zjednoduší komunikaci investor - dodavatel při konzultacích k počtu měrných jednotek u položky.

Datová základna

Nové parametrické výstupy

1. Generování seznamu položek z rozpočtu
2. Generování seznamu zdrojů položek z rozpočtu

Účel použití: Výstupy slouží jako podklad k rozboru užívaných položek a jejich zdrojů v rozpočtech. Na základě zvoleného kritéria např. počtu užití, celkové ceny ...se můžete zaměřit na položky a zdroje, které jsou pro vás rozhodující. Soubory lze vyexportovat do MS Excel a podrobit analýze.

Kontaktní informace
RTS, a. s.
Lazaretní 13
Brno, 615 00
tel.:545 120 211
e-mail: rts@rts.cz
http://www.rts.cz