STAVEBNÍonlineCenová soustavaKontaktZákaznická podpora

Článek ze dne: 14.01.2020

RTS DATA pro první pololetí roku 2020

Aktualizované vydání RTS DATA představuje přes 4 300 nových a upravených položek. Novou cenovou hladinu 2020/I naleznete u všech položek ceníků HSV, PSV, Montáží, Agregovaných položek a Materiálů. Zásadní změnou prochází oblast elektromontážních prací.

Podrobný popis změn naleznete ve zvláštním pdf dokumentu.

Nový ceník M 65

Vzhledem k rozvoji sortimentu výrobků užívaných v oblasti elektromontážních prací a nedostatku prostoru v kódech položek ceníku M 21 pro umístění nových výrobků a výkonů, jsme přikročili k vytvoření nového ceníku pod označením M 65. Kódy položek ceníku začínají trojčíslím 650.

Ceník obsahuje montážní položky pro ocenění elektroinstalačních prací v budovách např. prvky pro elektroinstalační vedení, krabice, spínače, zásuvky, kabely, osvětlovací tělesa (včetně LED), rozvodné skříně, modulární jisticí a ochranné prvky a položky pro montáž bleskosvodů.

Stávající ceník M 21 zůstává prozatím v platnosti, ukončení aktualizace toho ceníku se plánuje na rok 2021.

RTS DATA - nepostradatelný souhrn aktuálních informací pro stavebnictví.

Kontaktní informace
RTS, a. s.
Lazaretní 13
Brno, 615 00
tel.:545 120 211
e-mail: rts@rts.cz
http://www.rts.cz