Řešení INFOpower

Komplexní ERP systém

  • řízení firemních procesů
  • realizace stavebních zakázek
  • projektové a procesní řízení
  • plánování, zajištění zdrojů
  • manažerské a účetní vyhodnocení

Obchod

Modul obchod podporují kompletní evidenci obchodního případu od zaslané nabídky, přijetí objednávky, její potvrzení, uzavření smlouvy až po konečné vyúčtování.

Ekonomika

Moduly zajišťují kompletní vedení účetnictví. Finanční doklady jsou vytvářeny z podkladů z obchodu, výroby a logistiky. Mzdy zahrnují docházky, výpočty, personalistiku a komunikaci se státní správou.

Řízení společnosti

Pro řízení je zásadní controlling, který dává k dispozici formou výstupů kompletní přehledy o výkonnosti a hospodaření společnosti a analytické rozbory klíčových dat.

Zakázka jako střed systému

  • Agendy kalkulační, plánovací a logistické
  • Zachycení obchodních a ekonomických dat
  • Controlling, podklady pro řízení
  • Agregované či analytické informace

Logistika

Zabezpečuje podpůrné činnosti – vedení skladů, provoz dopravy a půjčovny zařízení. Zachycení výkonů a směrování nákladů na realizační zakázky, nebo fakturace vůči externím odběratelům.

Stavební výroba

Zakázka musí být dobře vykalkulovaná a se správně stanovenými zdroji spotřeby. Pak se dá plánovat a řídit. Metodika rozpočtování je podpořena cenovou soustavou stavebních prací.

Řešení BUILDpower S

BUILDpower S je ucelený stavební informační systém, který zajišťuje podporu při řízení stavebních zakázek. Obecně zastřešuje činnosti obchodu, oceňování nabídek, výrobní přípravy, realizace a controlling stavby.

Systém pracuje propojeně ve dvou zdánlivě oddělených liniích, a to cen a nákladů, jinak řečeno ve dvou různých dimenzích ve světě cen a ve světě nákladů.

Obchod

Obchodní případ začíná zachycením příležitostí, pokračuje zpracováním nabídky a končí evidencí smluvních dokumentů.

Řízení výroby

Zahrnuje výrobní přípravu, plánování kapacit a sledování odvedené výroby.

Rozpočtování staveb

Tvorba položkových rozpočtů je podpořena cenovou soustavou RTS DATA.

Controlling

Celou stavbu, stejně tak jednotlivé zdroje, je nutno průběžně kontrolovat. Systém nabízí věcný controlling.

BUILDpower I

Představuje specializované řešení pro přípravu a realizaci stavebních investic zaměřené na potřeby investora či subjekty zajištující jeho činnosti. Součástí řešení je Cenová soustava RTS DATA.

Modul obsahuje aplikace pro stanovení orientační ceny investičního záměru, zpracování soupisu prací a dodávek včetně tvorby elektronických formátů dle vyhlášky č. 169/2016 Sb., posouzení a vyhodnocení, nabídek včetně evidence dokumentů.

Soupisy prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr

Soupisu prací a dodávek v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb.

Posouzení a vyhodnocení nabídek

Jednotlivé nabídky jsou prvotně posuzovány s ohledem na formální a obsahovou správnost.

Čerpání finančních prostředků - kontrola prostavěnosti

Elektronická komunikace mezi investorem / poskytovatelem dotace a žadatelem.

Kontaktujte nás!

Napište nám email obchod@rts.cz a nebo rovnou zavolejte +420 545 120 205

Reference

Vybrané reference pro komplexní řešení INFOpower

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

Společnost FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. se specializuje na sanační práce inženýrských a mostních objektů na železnici, prováděné technologií injektáží a stříkaných betonů. Tyto technologie doplněné o reprofilaci betonových konstrukcí tvoří dodnes výrazný podíl obratu firmy a to jak v pracích na železničních stavbách, tak i na stavbách silničních.

MSEM a.s. (J&T Finance Group)

Hlavní podnikatelská činnost společnosti MSEM, a.s. je zaměřena na výstavbu, rekonstrukce, opravy a údržbu rozvodných energetických zařízení. Tato elektromontážní společnost se ve svém oboru řadí mezi největší a nejvýznamnější dodavatele v rámci České republiky.

Dopravní stavby Brno, s.r.o.

Společnost byla založena v roce 1992 a orientuje se zejména na výstavbu tramvajových tratí, provádění zemních prací, pozemních komunikací a zpevněných ploch, stavbu a opravy mostů, provádění inženýrských sítí - kanalizační stoky a přípojky, vodovodní řady a přípojky, provádění monolitických kanalizačních stok s použitím nafukovacího bednění.

LUMEN Holding a.s.

LUMEN je nadnárodní skupina, která v současné době působí především v České republice, na Slovensku a v Polsku. Individuální projekty provádí i na Balkáně. Hlavní činnosti společnosti jsou elektromontáže, servis, lokální distribuční sítě a energetický development.

STAVING spol. s r.o.

Stavební společnost s výkony nad 150 mil. ročně, zaměstnávající 130 zaměstnanců. Za posledních 5 let realizovala 60 staveb, vlastní betonárnu a má 30 let zkušenosti a praxe v oboru a regionu.

Navláčil stavební firma, s.r.o.

Stavební firma Navláčil se zaměřuje především na realizaci staveb „na klíč“ v roli generálního dodavatele. Zákazníkům nabízí především výstavbu a rekonstrukci objektů určených k podnikání. Rodinná firma, která se rozrostla do obratu 400 mil. Kč, pravidelně se umisťující mezi prvními 10 v soutěži MID TOP-STAV pořádané Svazem podnikatelů ve stavebnictví.

Stavos Brno

Akciová společnost STAVOS Brno, a.s. představuje jednu z významných stavebních společností v jihomoravském regionu. Společnost byla vybudována na tradici a zkušenostech jednoho ze závodů Průmyslových staveb Brno - generálního dodavatele stavební části Jaderné elektrárny Dukovany. Firma STAVOS Brno, a.s. provádí kompletní stavby 'na klíč', části staveb a stavebních celků vlastními kapacitami i koordinovanou součinností dceřiných společností a poddodavatelských odborných firem u jednotlivých specializací.

Lesostavby Frýdek-Místek a. s.

V oblasti stavebnictví je klasickou stavební firmou střední velikosti, která je zaměřena především na provádění speciálních prací na vodních tocích, výstavbu a opravy komunikací a inženýrské stavby se zaměřením především na zemní práce, kanalizace, parkové úpravy, výstavbu sportovních hřišť, máme zkušenosti s výstavbou golfových areálů.

TBG Doprastav, a.s.

Společnost TBG Doprastav, a.s. působí na slovenském trhu od 1.5.2006, kdy byla založená jako dceřiná společnost Doprastavu, a.s. a Českomoravského betonu, a.s. Provozuje 8 betonárek na území Slovenské republiky, ze kterých vlastními kapacitami zajišťuje dopravu a distribuci pro své zákazníky.

MÜPO, spol. s r.o.

Firma MÜPO, spol. s r. o. byla založena v roce 1992 jako specializovaná stavební firma zaměřená na výstavbu a rekonstrukce všech typů střech, a to v plném rozsahu klempířských, pokrývačských a tesařských prací. Postupem času se činnost firmy rozšířila o výstavbu kompletních střešních vestaveb a nástaveb včetně realizace interiérů suchou výstavbou.

STAEG, spol. s r.o.

Komplexní dodavatel staveb – od inženýringu, přes realizaci až po jejich správu. Více než patnáct let zkušeností, přes 500 kvalifikovaných a motivovaných zaměstnanců, desítky spokojených klientů ze soukromého i veřejného sektoru a roční obrat převyšující 500 miliónů korun (jen stavební divize realizovala v posledních třech letech přes 170 zakázek).

Steinhauser, s.r.o.

Významná potravinářská společnost zabývající se masnou výrobou. Systém společnosti RTS pokrývá jak oblasti obchodně-ekonomické, tak komplexně řeší výrobu. Zajišťuje chod v provozech bourárny, masné výroby, expedice a balírny.

SYNER VHS Vysočina, a.s.

Patří do skupiny SYNER. Vodohospodářské stavby realizuje již několik desítek let. Realizovali stovky zakázek pro státní správu i pro soukromé investory. J spolehlivým partnerem desítek firem po celé republice. Staví na profesionálním týmu a opravdu stabilním zázemí.

Pozemní stavitelství Zlín a.s.

Pozemní stavitelství Zlín a.s. a spoluřízené společnosti VS-Invest a.s. a Moravastav Kroměříž, spol. s r.o. zaměstnávají cca 300 zaměstnanců a dosahují ročního obratu přes 1 mld. Kč. Hlavní stavební činností je výstavba rodinných domů, bytových domů, rekonstrukce, opravy fasád, zateplování budov, výstavba výrobních provozů, průmyslových hal, administrativních budov, inženýrských sítí a komunikací

Vybrané reference dodavatelů stavebních prací

Metrostav a.s.

Dlouhodobě finančně silná a stabilní univerzální stavební společností se schopností získávat a řídit velké a složité projekty na domácím trhu i v 15 zemích Evropy. Mezi jeho klíčové obory působnosti patří dopravní stavby, podzemní stavby, občanské stavby, stejně jako projekty pro průmysl a ekologické stavby, pro veřejné i soukromé investory.

KOMFORT, a.s.

Stavební společnost je tradiční silnou lokální stavební společností se zázemím především v širokém spektru vlastních zaměstnanců v řemeslnických profesích. Kromě stavitelství se věnujeme i realitní činnosti. Máme široké portfolio klientů, kteří vyhledávají stavby zaštítěné naší firmou.

PaPP, spol. s r.o.

Stavební a obchodní společnost, jež zajišťuje realizace pozemních staveb průmyslových, občanských a bytových, opravy a rekonstrukce objektů včetně památek a dále se zabývá dodávkami a instalacemi zařízení vodo-topo-plyn, elektro a vytápěním halových objektů a provozoven.

PROXIMA a.s.

Stavební firma s bohatými zkušenostmi v oboru provádění pozemních staveb. Hlavní důraz klade na pevné technické vedení staveb a kvalitní řemeslné zpracování.

OHL ŽS, a.s.

OHL ŽS, a.s. je dynamická multioborová stavební firma s více než šedesátiletou tradicí, která patří k největším a nejvýznamnějším stavebním společnostem v České republice. Společnost se zaměřuje na komplexní realizaci nejrůznějších stavebních děl, jejich modernizaci, rekonstrukci a údržbu dle potřeb a přání zákazníků.

Beskydská stavební, a.s.

Ryze česká stavební firma, která působí především v Moravskoslezském kraji. Zaměřuje se na všechna odvětví pozemního stavitelství, zejména stavby na klíč. Realizuje novostavby, stejně jako náročné rekonstrukce, mimo jiné i historických staveb, dále průmyslové objekty, liniové a ekologické stavby.

Chodské vodárny a kanalizace, a. s.

Poskytují kompletní vodohospodářské služby městům, obcím, průmyslovým a zemědělským podnikům, orgánům státní správy i obyvatelstvu.

KVAZAR akciová společnost

Hlavní činností firmy je realizace stavebních prací v oblasti výstavby, oprav a rekonstrukcí rodinných a bytových domů, průmyslových staveb, inženýrských sítí i staveb na vodních tocích. Realizované stavby byly několikrát oceněny v soutěži Stavba roku.

Winning Group a.s.

Stojí na logickém principu – podnikáme zásadně v těch oborech, kterým rozumíme, a investujeme jen do takových firem, které dokážeme strategicky rozvíjet. Původní život nabitých společností nikdy nedusíme, naše know-how naopak prolínáme s původní́ filozofií firmy, tak abychom pro každou z nich našli vizi ušitou na míru.

Tento přistup úspěšně uplatňujeme především ve strojírenství́, stavebnictví́ a developmentu na českém a německém trhu.

TOMIreko s.r.o.

Stavební firma, která se zabývá nejen realizací díla, ale také kompletními službami, proto Vám nabízíme: návrh technického řešení, projektovou dokumentaci, zajištění stavebního povolení, kompletní rozpočet stavebních prací a vlastní realizaci díla.

Kalora a.s.

Prvořadým cílem firmy je vysoká kvalita produktů od projektů po realizaci či servis. Firma má v řadách zaměstnanců vlastní revizní techniky na vyhrazená tlaková zařízení, domovní a průmyslové plynovody a spotřebiče, svářecího technologa, projektanty ZTI a projektanty ústředního vytápění a vzduchotechniky.

a další tísíce samostatných rozpočtářů, firem střední velikosti až po největší subjekty ve stavebnictví na celém území České republiky.

Vybrané reference investorských a projekčních organizací

Státní fond životního prostředí České republiky

je specificky zaměřenou institucí, která je významným finančním zdrojem při ochraně a zlepšování stavu životního prostředí.

Statutární město Ostrava

Importy jednotlivých nabídek, jejich posouzení z pohledu obsahové správnosti a následné cenové porovnání s Cenovou soustavou RTS DATA urychluje celý proces výběru dodavatele.

Statutární město Brno

Cenová soustava RTS DATA spolu s implementovaným řešením a doporučenou metodikou výrazným způsobem usnadňuje kontrolu soupisu provedených prací, dodávek a služeb z pohledu obsahové a věcné správnosti. Ve fázi hodnocení nabídek podporuje vyhodnocení nabídek včetně tvorby protokolu změn.

Město Český Krumlov, Město Kroměříž, Město Uherské Hradiště, Město Kostelec nad Orlicí, Město Nová Paka, Město Bílina …

S-projekt plus, a.s.

Společnost zajišťuje velmi široké spektrum staveb – od staveb administrativně správních, bytových, staveb pro obchod, služby, výrobu a peněžnictví dále sektor zdravotnických a lázeňských služeb včetně staveb pro školství a sport.

Centrum pro regionální rozvoj České republiky

Posouzení předkládaných žádostí z pohledu cenové způsobilosti a následná kontrola čerpání finančních prostředků formou komunikace elektronické šablony usnadňuje a urychluje čerpání evropských dotací.

K PROJEKT, Kročil a Belžík,s.r.o.

Společnost poskytuje služby v oblasti pozemního stavitelství, architektury, zahradní a krajinářské architektury a stavebního poradenství.

a další stovky organizací státní správy a firem na celém území České republiky.