Řešení INFOpower

Komplexní ERP systém

  • řízení firemních procesů
  • realizace stavebních zakázek
  • projektové a procesní řízení
  • plánování, zajištění zdrojů
  • manažerské a účetní vyhodnocení

Obchod

Modul obchod podporují kompletní evidenci obchodního případu od zaslané nabídky, přijetí objednávky, její potvrzení, uzavření smlouvy až po konečné vyúčtování.

Ekonomika

Moduly zajišťují kompletní vedení účetnictví. Finanční doklady jsou vytvářeny z podkladů z obchodu, výroby a logistiky. Mzdy zahrnují docházky, výpočty, personalistiku a komunikaci se státní správou.

Řízení společnosti

Pro řízení je zásadní controlling, který dává k dispozici formou výstupů kompletní přehledy o výkonnosti a hospodaření společnosti a analytické rozbory klíčových dat.

Zakázka jako střed systému

  • Agendy kalkulační, plánovací a logistické
  • Zachycení obchodních a ekonomických dat
  • Controlling, podklady pro řízení
  • Agregované či analytické informace

Logistika

Zabezpečuje podpůrné činnosti – vedení skladů, provoz dopravy a půjčovny zařízení. Zachycení výkonů a směrování nákladů na realizační zakázky, nebo fakturace vůči externím odběratelům.

Stavební výroba

Zakázka musí být dobře vykalkulovaná a se správně stanovenými zdroji spotřeby. Pak se dá plánovat a řídit. Metodika rozpočtování je podpořena cenovou soustavou stavebních prací.

Řešení BUILDpower S

BUILDpower S je ucelený stavební informační systém, který zajišťuje podporu při řízení stavebních zakázek. Obecně zastřešuje činnosti obchodu, oceňování nabídek, výrobní přípravy, realizace a controlling stavby.

Systém pracuje propojeně ve dvou zdánlivě oddělených liniích, a to cen a nákladů, jinak řečeno ve dvou různých dimenzích ve světě cen a ve světě nákladů.

Obchod

Obchodní případ začíná zachycením příležitostí, pokračuje zpracováním nabídky a končí evidencí smluvních dokumentů.

Řízení výroby

Zahrnuje výrobní přípravu, plánování kapacit a sledování odvedené výroby.

Rozpočtování staveb

Tvorba položkových rozpočtů je podpořena cenovou soustavou RTS DATA.

Controlling

Celou stavbu, stejně tak jednotlivé zdroje, je nutno průběžně kontrolovat. Systém nabízí věcný controlling.

BUILDpower I

Představuje specializované řešení pro přípravu a realizaci stavebních investic zaměřené na potřeby investora či subjekty zajištující jeho činnosti. Součástí řešení je Cenová soustava RTS DATA.

Modul obsahuje aplikace pro stanovení orientační ceny investičního záměru, zpracování soupisu prací a dodávek včetně tvorby elektronických formátů dle vyhlášky č. 169/2016 Sb., posouzení a vyhodnocení, nabídek včetně evidence dokumentů.

Soupisy prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr

Soupisu prací a dodávek v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb.

Posouzení a vyhodnocení nabídek

Jednotlivé nabídky jsou prvotně posuzovány s ohledem na formální a obsahovou správnost.

Čerpání finančních prostředků - kontrola prostavěnosti

Elektronická komunikace mezi investorem / poskytovatelem dotace a žadatelem.

Kontaktujte nás!

Napište nám email obchod@rts.cz a nebo rovnou zavolejte +420 545 120 205

Reference

Vybrané reference STAVEBNICTVÍ

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

Firma FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby vznikla v Brně v roce 1990 jako firma soukromá. Svoji činnost zahájila pouze s 10 zaměstnanci. V roce 1997 se transformovala na akciovou společnost a v současné době zaměstnává více než 500 kvalifikovaných kmenových pracovníků.

STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o.

Spolehlivý partner svým zákazníkům již od roku 1990. Naše hlavní zásady jsou: kvalita práce, ochrana životního prostředí, kvalifikace a odpovědný přístup.

PŘEMYSL VESELÝ stavební a inženýrská činnost s. r. o.

Soukromá stavební firma založena v roce 1991. Specializujeme se především na výstavbu, rekonstrukce a opravy inženýrských sítí a komunikací.

VHST s.r.o.

Nová a mladá společnost působící ve stavebním odvětví se zaměřením především na vodohospodářské stavby. Z toho také vychází název společnosti - VH = vodohospodářské a ST = stavby.

Navláčil stavební firma, s.r.o.

Spolehlivým a zodpovědným partnerem pro váš budoucí rozvoj. Formou, strategií a přístupem k práci i lidem jsme rodinnou firmou, která navíc vložila do názvu své jméno a garantuje tak svůj zodpovědný vztah k zákazníkovi.

STAEG, spol. s r.o.

Komplexní dodavatel staveb od inženýringu, přes realizaci až po jejich správu. Díky letitým zkušenostem, kompaktnímu týmu profesionálů a certifikovanému systému řízení garantuje nejvyšší kvalitu ve vztahu k ceně a úspory v provozních nákladech staveb.

Pozemní stavitelství Zlín, a.s

Naší hlavní stavební činností je výstavba rodinných domů, bytových domů, rekonstrukce, opravy fasád, zateplování budov, výstavba výrobních provozů, průmyslových hal, administrativních budov, inženýrských sítí a komunikací.

VEXTA a.s.

Ryze česká stavební společnost, rodinného charakteru s historií sahající do počátku devadesátých let. Společnost je rozdělena na dvě divize: ZATEPLENÍ a DŘEVOSTAVBY.

STAVOS Brno, a.s.

Představuje jednu z významných stavebních společností v jihomoravském regionu. Provádí kompletní stavby „na klíč“ i části stavebních celků. Stavební činnosti zajišťuje vlastními kapacitami a koordinovanou činností dceřiných společností a subdodavatelských odborných firem.

LESOSTAVBY FRÝDEK-MÍSTEK a.s.

Společnost vznikla v roce 1992. V současné době je moderní a stabilní soukromou firmou působící v oblasti stavební výroby a lesnictví.

Vybrané reference PROJEKCE A REALIZACE ZELENĚ

FLORSTYL s.r.o.

Tvoříme zelený prostor pro život. Ekologická funkce krajiny, veřejný prostor, parky, zadržení vody v krajině, rodinné zahrady, obnova lesů a v neposlední řadě možnost financování projektů z vhodných dotačních titulů. To jsou oblasti, kterým se věnuje náš tým kvalifikovaných odborníků z projekce a realizace.

Vybrané reference ELEKTROMONTÁŽE

MSEM, a.s.

Moderní a dynamická elektromontážní firma s dlouholetou tradicí. V oblasti výstavby, rekonstrukce, oprav a údržby rozvodných energetických zařízení patří mezi největší a nejvýznamnější dodavatele v rámci české republiky.

Vybrané reference dodavatelů stavebních prací

Metrostav a.s.

Dlouhodobě finančně silná a stabilní univerzální stavební společností se schopností získávat a řídit velké a složité projekty na domácím trhu i v 15 zemích Evropy. Mezi jeho klíčové obory působnosti patří dopravní stavby, podzemní stavby, občanské stavby, stejně jako projekty pro průmysl a ekologické stavby, pro veřejné i soukromé investory.

KOMFORT, a.s.

Stavební společnost je tradiční silnou lokální stavební společností se zázemím především v širokém spektru vlastních zaměstnanců v řemeslnických profesích. Kromě stavitelství se věnujeme i realitní činnosti. Máme široké portfolio klientů, kteří vyhledávají stavby zaštítěné naší firmou.

PaPP, spol. s r.o.

Stavební a obchodní společnost, jež zajišťuje realizace pozemních staveb průmyslových, občanských a bytových, opravy a rekonstrukce objektů včetně památek a dále se zabývá dodávkami a instalacemi zařízení vodo-topo-plyn, elektro a vytápěním halových objektů a provozoven.

PROXIMA a.s.

Stavební firma s bohatými zkušenostmi v oboru provádění pozemních staveb. Hlavní důraz klade na pevné technické vedení staveb a kvalitní řemeslné zpracování.

OHLA ŽS, a.s.

OHLA ŽS, a.s. je dynamická multioborová stavební firma s více než šedesátiletou tradicí, která patří k největším a nejvýznamnějším stavebním společnostem v České republice. Společnost se zaměřuje na komplexní realizaci nejrůznějších stavebních děl, jejich modernizaci, rekonstrukci a údržbu dle potřeb a přání zákazníků.

IPS

Je ryze česká stavební společnost, která realizuje novostavby, stejně jako náročné rekonstrukce, jak občanských, tak i průmyslových objektů. Firmu tvoří sedm výrobních středisek: čtyři střediska hlavní stavební výroby (v Třinci, Frýdku – Místku a Ostravě), tři střediska pomocné stavební výroby a středisko strojírenství a automatizace. Disponuje střediskem půjčovny stavebních mechanismů a jednotlivými dílnami.

Chodské vodárny a kanalizace, a. s.

Poskytují kompletní vodohospodářské služby městům, obcím, průmyslovým a zemědělským podnikům, orgánům státní správy i obyvatelstvu.

KVAZAR akciová společnost

Hlavní činností firmy je realizace stavebních prací v oblasti výstavby, oprav a rekonstrukcí rodinných a bytových domů, průmyslových staveb, inženýrských sítí i staveb na vodních tocích. Realizované stavby byly několikrát oceněny v soutěži Stavba roku.

Winning Group a.s.

Stojí na logickém principu – podnikáme zásadně v těch oborech, kterým rozumíme, a investujeme jen do takových firem, které dokážeme strategicky rozvíjet. Původní život nabitých společností nikdy nedusíme, naše know-how naopak prolínáme s původní́ filozofií firmy, tak abychom pro každou z nich našli vizi ušitou na míru.

Tento přistup úspěšně uplatňujeme především ve strojírenství́, stavebnictví́ a developmentu na českém a německém trhu.

TOMIreko s.r.o.

Stavební firma, která se zabývá nejen realizací díla, ale také kompletními službami, proto Vám nabízíme: návrh technického řešení, projektovou dokumentaci, zajištění stavebního povolení, kompletní rozpočet stavebních prací a vlastní realizaci díla.

Kalora a.s.

Prvořadým cílem firmy je vysoká kvalita produktů od projektů po realizaci či servis. Firma má v řadách zaměstnanců vlastní revizní techniky na vyhrazená tlaková zařízení, domovní a průmyslové plynovody a spotřebiče, svářecího technologa, projektanty ZTI a projektanty ústředního vytápění a vzduchotechniky.

a další tísíce samostatných rozpočtářů, firem střední velikosti až po největší subjekty ve stavebnictví na celém území České republiky.

Vybrané reference investorských a projekčních organizací

Státní fond životního prostředí České republiky

je specificky zaměřenou institucí, která je významným finančním zdrojem při ochraně a zlepšování stavu životního prostředí.

Statutární město Ostrava

Importy jednotlivých nabídek, jejich posouzení z pohledu obsahové správnosti a následné cenové porovnání s Cenovou soustavou RTS DATA urychluje celý proces výběru dodavatele.

Statutární město Brno

Cenová soustava RTS DATA spolu s implementovaným řešením a doporučenou metodikou výrazným způsobem usnadňuje kontrolu soupisu provedených prací, dodávek a služeb z pohledu obsahové a věcné správnosti. Ve fázi hodnocení nabídek podporuje vyhodnocení nabídek včetně tvorby protokolu změn.

Město Český Krumlov, Město Kroměříž, Město Uherské Hradiště, Město Kostelec nad Orlicí, Město Nová Paka, Město Bílina …

S-projekt plus, a.s.

Společnost zajišťuje velmi široké spektrum staveb – od staveb administrativně správních, bytových, staveb pro obchod, služby, výrobu a peněžnictví dále sektor zdravotnických a lázeňských služeb včetně staveb pro školství a sport.

Centrum pro regionální rozvoj České republiky

Posouzení předkládaných žádostí z pohledu cenové způsobilosti a následná kontrola čerpání finančních prostředků formou komunikace elektronické šablony usnadňuje a urychluje čerpání evropských dotací.

K PROJEKT, Kročil a Belžík,s.r.o.

Společnost poskytuje služby v oblasti pozemního stavitelství, architektury, zahradní a krajinářské architektury a stavebního poradenství.

a další stovky organizací státní správy a firem na celém území České republiky.