RTS Stavitel+


 
 

RTS Stavitel+

Je určen pro nového uživatele. Program podporuje tvorbu nabídky, zpracuje časový průběh výstavby a bude sledovat prostavěnost při realizaci.

Při nákupu získáte službu RTSweb ZDARMA!
4 cenové hladiny od roku 2017 PLUS aktuální ceny 2018!

Rozpočet za pomoci RTS DATA

 • Cenová nabídka sestavena prostřednictvím položek RTS DATA
 • Výpočet množství měrné jednotky, včetně jeho tisku
 • Individuální stanovení jednotkové ceny
 • Vytváření a organizace vlastních položek
 • Úprava výsledné nabídkové ceny koeficientem
 • Rekapitulace nákladů
 • Přehledné tiskové sestavy
 • Přenos nabídky do MS Excel a PDF

Rozpočet - Práce, materiály, doprava, ostatní náklady

 • Výpis seznamu materiálů
 • Stanovení rozsahu prací v hodinách nebo na MJ
 • Kilometrovné a ostatní náklady
 • Nákladová a fakturační hladina nabídky
 • Plánovaná a skutečná míra zisku
 • Přehledné tiskové sestavy
 • Přenos nabídky do MS Excel a PDF

Harmonogram - časový průběh výstavby

 • Vytvoření na základě zpracovaného rozpočtu
 • Úprava délky trvání vybrané etapy
 • Možnost zobrazení stavby v časovém rozlišení na dny, týdny, měsíce
 • Tisk harmonogramu včetně exportu do MS Excel

Soupisy prací, fakturace - sledování prostavěnosti

 • Odepisování množství u jednotlivých položek
 • Hromadné operace odepisování (zbytkové množství, %)
 • Okamžitý přehled o stavu zakázky
 • Tisk soupisu provedených prací
 • Tisk faktury včetně QR kódu a jejich archivace

RTS DATA 2018

 • Cenová nabídka sestavena prostřednictvím položek RTS DATA
 • Výpočet množství měrné jednotky, včetně jeho tisku
 • Individuální stanovení jednotkové ceny
 • Vytváření a organizace vlastních položek
 • Úprava výsledné nabídkové ceny koeficientem
 • Rekapitulace nákladů
 • Přehledné tiskové sestavy
 • Přenos nabídky do MS Excel a PDF

Služba RTSweb

 • Umožňuje aktualizaci cen rozpočtu vytvořených či importovaných do programu RTS Stavitel+ na zvolenou cenovou úroveň.
 • Souběžně nabízí možnost nacenění slepého rozpočtu (rozpočet bez jednotkových cen). Tato funkčnost je zabezpečena pouze v případě, kdy zdrojový rozpočet obsahuje nomenklaturu položek shodnou s RTS DATA.
 • Na základě této nomenklatury je k položce přiřazeny požadovaná jednotková cena.
 • Služba nekontroluje možné změny názvu či měrných jednotek.
 • Služba je funkční pouze pro verzi programu vydanou v aktuálním roce

Provoz systému

Při běhu aplikace již není nutný CD ROM v lokální mechanice. RTS Stavitel+ je instalován přímo na váš počítač včetně RTS DATA 2018.

Podmínky provozu:

 • Instalace na jeden počítač.
 • Česká verze operačního systému Windows 7, 8, 8.1 a 10
 • Internet Expolrer 8 a vyšší
 • Připojení k internetu (pro stažení a aktivaci softwaru)
 • Doporučujeme MS Excel ve verzi 2007, 2010, 2013 nebo 2016.

 
 

RTS Stavitel+ aktualizace

Je určen pouze pro uživatele RTS Stavitel+ 2015, 2016 a 2017. Aktuální vydání RTS DATA 2018 obsahuje kompletní aktualizaci cen a položek.

Při nákupu získáte službu RTSweb ZDARMA!
4 cenové hladiny od roku 2017 PLUS aktuální ceny 2018!
RTS DATA 2018

Aktuální vydání kompletu běžně užívaných položek stavebních a montážních prací, materiálů a agregovaných položek. Jednotkové ceny obsahují rozbor v členění Materiál - Mzdy -Stroje -Ostatní Přímé Náklady - Režie - Zisk - Montáž. Množství času potřebného na vykonání konkrétní práce, odkazy na výrobce a další informace Vám usnadní sestavení nabídky.

Služba RTSweb

Umožňuje aktualizaci cen rozpočtu vytvořených či importovaných do programu RTS Stavitel+ na zvolenou cenovou úroveň. Souběžně nabízí možnost nacenění slepého rozpočtu (rozpočet bez jednotkových cen). Tato funkčnost je zabezpečena pouze v případě, kdy zdrojový rozpočet obsahuje nomenklaturu položek shodnou s RTS DATA. Na základě této nomenklatury je k položce přiřazeny požadovaná jednotková cena. Služba nekontroluje možné změny názvu či měrných jednotek.

Služba je funkční pouze pro verzi programu vydanou v aktuálním roce

Provoz systému

Při běhu aplikace již není nutný CD ROM v lokální mechanice. RTS Stavitel+ je instalován přímo na váš počítač včetně RTS DATA 2018.

Podmínky provozu:

 • Instalace na jeden počítač.
 • Česká verze operačního systému Windows 7, 8, 8.1 a 10
 • Internet Expolrer 8 a vyšší
 • Připojení k internetu (pro stažení a aktivaci softwaru)
 • Doporučujeme MS Excel ve verzi 2007, 2010, 2013 nebo 2016.

 

Nové funkce:

Formát RTS // zjednodušená komunikace

Nový formát propojuje celou rodinu softwarových nástrojů společnosti RTS. Každý software vyexportuje a naopak naimportuje právě takovou skupinu informací, kterou je schopen obsloužit. Formát RTS je velkým přínosem pro zjednodušenou výměnu dat v elektronické formě.

Formát RTS zahrnuje software: RTS Stavitel+ <> BUILDpower <> BUILDpower S <> IP4

Ukládání vlastních položek prací // metodika řemeslník

Nově můžete při otevření seznamu vlastních položek vytvořit a následně uložit vlastní položku pro opakované užití v cenových nabídkách. Sjednocením ovládání a funkčnosti pro záložky Práce a Materiály přispívá k celkovému zjednodušení programu.

Odvedeno // zjednodušení formuláře

Přehlednější formulář, zrušení kontrol data OD a DO včetně vazby na další soupis v pořadí činí z této části programu otevřenou zónu pro vytvoření soupisu prací s požadovanými hodnotami. Datum konkrétního soupisu je kontrolován pouze při tisku nebo exportu do elektronické podoby.

Import materiálů a prací // rozšíření funkčnosti

Import položek byl rozšířen o inteligentního průvodce, který podporuje větší rozsah importovaných údajů. U položek prací se rozrostl o hodnoty skladby ceny: materiál, mzdy, stroje, odvody, OPN, zik, normohodiny a popis položky. Pokud se jedná o přenos vlastních položek mezi uživateli RTS Stavitel+ je importována i stromová struktura složek.

Odvedeno // funkční vylepšení

Seznam položek určených k čerpání můžete nově seskupovat prostřednictvím rozšířené nabídky. Rozbalení či sbalení celého seznamu položek na úroveň dílů, vyhledávání nebo zvýraznění položek v seznamu včetně zobrazení popisu vám pomůže při orientaci v soupisu.

 
 

Kontaktujte nás!

Napište nám email obchod@rts.cz a nebo rovnou zavolejte +420 545 120 205