z RTS Produkty
 
 

RTS Stavitel+

Je určen pro nového uživatele. Program podporuje tvorbu nabídky, zpracuje časový průběh výstavby a bude sledovat prostavěnost při realizaci.

Při nákupu získáte službu RTSweb ZDARMA!
4 cenové hladiny od roku 2015 PLUS aktuální ceny 2017!

Rozpočet za pomoci RTS DATA

 • Cenová nabídka sestavena prostřednictvím položek RTS DATA
 • Výpočet množství měrné jednotky, včetně jeho tisku
 • Individuální stanovení jednotkové ceny
 • Vytváření a organizace vlastních položek
 • Úprava výsledné nabídkové ceny koeficientem
 • Rekapitulace nákladů
 • Přehledné tiskové sestavy
 • Přenos nabídky do MS Excel a PDF

Rozpočet - Práce, materiály, doprava, ostatní náklady

 • Výpis seznamu materiálů
 • Stanovení rozsahu prací v hodinách nebo na MJ
 • Kilometrovné a ostatní náklady
 • Nákladová a fakturační hladina nabídky
 • Plánovaná a skutečná míra zisku
 • Přehledné tiskové sestavy
 • Přenos nabídky do MS Excel a PDF

Harmonogram - časový průběh výstavby

 • Vytvoření na základě zpracovaného rozpočtu
 • Úprava délky trvání vybrané etapy
 • Možnost zobrazení stavby v časovém rozlišení na dny, týdny, měsíce
 • Tisk harmonogramu včetně exportu do MS Excel

Soupisy prací, fakturace - sledování prostavěnosti

 • Odepisování množství u jednotlivých položek
 • Hromadné operace odepisování (zbytkové množství, %)
 • Okamžitý přehled o stavu zakázky
 • Tisk soupisu provedených prací
 • Tisk faktury včetně QR kódu a jejich archivace

RTS DATA 2017

 • Cenová nabídka sestavena prostřednictvím položek RTS DATA
 • Výpočet množství měrné jednotky, včetně jeho tisku
 • Individuální stanovení jednotkové ceny
 • Vytváření a organizace vlastních položek
 • Úprava výsledné nabídkové ceny koeficientem
 • Rekapitulace nákladů
 • Přehledné tiskové sestavy
 • Přenos nabídky do MS Excel a PDF

Služba RTSweb

 • Umožňuje aktualizaci cen rozpočtu vytvořených či importovaných do programu RTS Stavitel+ na zvolenou cenovou úroveň.
 • Souběžně nabízí možnost nacenění slepého rozpočtu (rozpočet bez jednotkových cen). Tato funkčnost je zabezpečena pouze v případě, kdy zdrojový rozpočet obsahuje nomenklaturu položek shodnou s RTS DATA.
 • Na základě této nomenklatury je k položce přiřazeny požadovaná jednotková cena.
 • Služba nekontroluje možné změny názvu či měrných jednotek.
 • Služba je funkční pouze pro verzi programu vydanou v aktuálním roce

 
 

RTS Stavitel+ upgrade

Pro stávající uživatele, kteří provozují program na CD ROM (verze 2014 a starší) přináší aktuální verze prověřené novinky včetně nových cen RTS DATA 2017.

Při nákupu získáte službu RTSweb ZDARMA!
4 cenové hladiny od roku 2015 PLUS aktuální ceny 2017!
POZOR: garance zvýhodněné ceny platila pouze do 30.4.2017!
Po tomto termínu je nutné zakoupit novou licenci.
Provoz systému

Při běhu aplikace již není nutný CD ROM v lokální mechanice. RTS Stavitel+ je instalován přímo na váš počítač včetně RTS DATA 2017.

Podmínky provozu:

 • Instalace na jeden počítač.
 • Česká verze operačního systému Windows 7, 8, 8.1 a 10
 • Internet Expolrer 8 a vyšší
 • Připojení k internetu (pro stažení a aktivaci softwaru)
 • Doporučujeme MS Excel ve verzi 2007, 2010, 2013 nebo 2016.

Uživatelské nastavení sazby DPH

Doplněna možnost ručního nastavení DPH pro aktuálně platné sazby.

Importy ceníků materiálů od výrobce/prodejce

Importem ceníků postupně vytváříte a udržujete vlastní databázi položek materiálů, která podporuje následnou tvorbu cenové nabídky ve vámi požadovaném rozsahu.

Vyhledávání položek ve Sborníku cen stavebních prací (RTS DATA)

Použitá technologie umožňuje rychlejší a detailnější vyhledávání požadovaných informací. Nově můžete zadat hledaný řetězec včetně diakritiky.

RTS DATA 2017

Aktuální vydání kompletu běžně užívaných položek stavebních a montážních prací, materiálů a agregovaných položek. Jednotkové ceny obsahují rozbor v členění Materiál - Mzdy -Stroje -Ostatní Přímé Náklady - Režie - Zisk - Montáž. Množství času potřebného na vykonání konkrétní práce, odkazy na výrobce a další informace Vám usnadní sestavení nabídky.

Nové tiskové sestavy

Navazují na novinky zpracování v zakázkovém listu a stávající tiskové sestavy nabízejí v nové grafické podobě.


 • Cenová nabídka pro investora
 • Rozbor nákladové a fakturační ceny
 • Exporty do PDF
 • Exporty do MS Excel

Metody zpracování rozpočtu

Program podporuje tři způsoby sestavení rozpočtu.


Předkládaný rozsah prací je popsán prostřednictvím položek RTS DATA. Způsob zpracování rozpočtu odpovídá zvyklostem ve stavebnictví.

Výpis materiálů, prací, dopravy a ostatní náklady tvoří základ pro stanovení nákladové a následně fakturační hladiny zakázky. Tato varianta podporuje sestavení nabídky podle zvyklostí řemeslníků.

Kombinace první a druhé varianty umožňuje použít položky RTS DATA jako podkladu pro stanovení pracnosti a dodávky materiálů (limitky). Ta je automaticky nabídnuta jako zdroj do seznamu materiálů. Tuto funkčnost využijete především u činností, které jste doposud nerealizovaly.

Výkaz výměr

Nové prostředí pro stanovení výměry dané položky doplněné o možnost definice rozsahu zobrazených informací, velikosti písma, nabídku seznamu funkcí pro výpočet, typu řádků, označení výběru a dalších funkcí.

Seznam materiálu v normách

Nová funkčnost zobrazí seznam materiálů (limitku) z položek RTS DATA. Uživatel vidí rozsah dodávky materiálů a má možnost tyto položky nebo jejich výběr vložit do cenové nabídky. Seznam materiálů z norem položek RTS DATA je dostupný pouze v metodice Řemeslník.

Kontrola aktuálnosti SW a RTS DATA

Automatická kontrola stavu SW a RTS DATA vás bude informovat o možnosti aktualizovat obě složky a udržovat tak RTS Stavitel+ v bezvadné kondici.

Přívětivé uživatelské prostředí

Stromová struktura rozpočtu podporuje

 • Zobrazení stavebních dílů a jejich celkových cen
 • Rozbalení konkrétního dílu a jeho položek
 • Rychlý přehled o struktuře ceny nabídky
 • (celková cena, cena po dílech, jednotkové ceny položek)

Funkce prostředí umožňuje organizaci dat dle požadavků uživatele

 • Zobrazení (odebraní/ přidání) vybraných sloupců
 • Změna pořadí sloupců

Přímá editace vybraných údajů přímo v seznamu položek rozpočtu

 • Název
 • Množství
 • Cena/MJ
 • Cena celkem

Rozšíření základních informací nad seznamem položek

 • Členění jednotkové ceny na montáž a dodávku
 • Zobrazení zisku na konkrétní položce
 • % zastoupení položky v rozpočtu

Služba RTSweb

Umožňuje aktualizaci cen rozpočtu vytvořených či importovaných do programu RTS Stavitel+ na zvolenou cenovou úroveň. Souběžně nabízí možnost nacenění slepého rozpočtu (rozpočet bez jednotkových cen). Tato funkčnost je zabezpečena pouze v případě, kdy zdrojový rozpočet obsahuje nomenklaturu položek shodnou s RTS DATA. Na základě této nomenklatury je k položce přiřazeny požadovaná jednotková cena. Služba nekontroluje možné změny názvu či měrných jednotek.

Služba je funkční pouze pro verzi programu vydanou v aktuálním roce

 
 

RTS Stavitel+ aktualizace

Je určen pouze pro uživatele RTS Stavitel+ 2015 a 2016. Aktuální vydání RTS DATA 2017 obsahuje kompletní aktualizaci cen a položek.

Při nákupu získáte službu RTSweb ZDARMA!
4 cenové hladiny od roku 2015 PLUS aktuální ceny 2017!
RTS DATA 2017

Aktuální vydání kompletu běžně užívaných položek stavebních a montážních prací, materiálů a agregovaných položek. Jednotkové ceny obsahují rozbor v členění Materiál - Mzdy -Stroje -Ostatní Přímé Náklady - Režie - Zisk - Montáž. Množství času potřebného na vykonání konkrétní práce, odkazy na výrobce a další informace Vám usnadní sestavení nabídky.

Služba RTSweb

Umožňuje aktualizaci cen rozpočtu vytvořených či importovaných do programu RTS Stavitel+ na zvolenou cenovou úroveň. Souběžně nabízí možnost nacenění slepého rozpočtu (rozpočet bez jednotkových cen). Tato funkčnost je zabezpečena pouze v případě, kdy zdrojový rozpočet obsahuje nomenklaturu položek shodnou s RTS DATA. Na základě této nomenklatury je k položce přiřazeny požadovaná jednotková cena. Služba nekontroluje možné změny názvu či měrných jednotek.

Služba je funkční pouze pro verzi programu vydanou v aktuálním roce

 

Nové funkce:

Výkaz výměr

Nové prostředí pro stanovení výměry dané položky doplněné o možnost definice rozsahu zobrazených informací, velikosti písma, nabídku funkcí při výpočtu, typu řádků, označení výběru a spoustu dalších.

Seznam materiálu v normách

Nová funkčnost zobrazí seznam materiálů (limitku) z položek RTS DATA. Uživatel vidí rozsah dodávky materiálů a má možnost tyto položky nebo jejich výběr vložit do cenové nabídky. Seznam materiálů z norem položek RTS DATA je dostupný pouze v metodice Řemeslník.

Kontrola aktuálnosti SW a RTS DATA

Automatická kontrola stavu SW a RTS DATA vás bude informovat o možnosti aktualizovat obě složky a udržovat tak RTS Stavitel+ v bezvadné kondici.
 
 

Kontaktujte nás!

Napište nám email obchod@rts.cz a nebo rovnou zavolejte +420 545 120 205