STAVEBNÍonlineCenová soustavaKontaktZákaznická podpora

Rozpočtování staveb

Cenová soustava RTS DATA

Cenová soustava RTS DATA je ucelený soubor podkladů, pravidel a metodických pokynů poskytujících podrobný popis obsahu stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a souvisejících služeb.

Ve smyslu vyhlášky č. 169/2016 Sb. obsahuje cenová soustava RTS DATA základní technické informace k podmínkám použití položek stavebních a montážních prací uvedených v jednotlivých cenících Cenové soustavy RTS DATA, včetně podmínek pro stanovení jednotkové ceny práce nebo materiálu.

Použití cenové soustavy

Cenová soustava je určena pro sestavení předpokládané hodnoty stavební zakázky ve všech fázích investičního procesu.

  • » Propočty v přípravné a projektové fázi jsou sestaveny na základě objemových ukazatelů, případně využitím katalogu staveb a objektů.
  • » K sestavení položkového rozpočtu pro zadávání zhotovení stavby včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr v rozsahu a obsahu odpovídajícím vyhlášce 169/2016 Sb. k zákonu o veřejných zakázkách.
  • » Sestavení nabídkového položkového rozpočtu uchazeče s přímou vazbou na soupis prací.
Cenová soustava na internetu

TECHNICKÉ A CENOVÉ PODMÍNKY JSOU VOLNĚ PŘÍSTUPNÉ NA ADRESE WWW.CENOVASOUSTAVA.CZ

Cenová soustava RTS DATA obsahuje kompletní sadu položek prací HSV, PSV, montáží a vedlejších a ostatních nákladů stavby. Položky prací i stavebních materiálů obsahují popisy formou technických parametrů.

Kontaktní informace
RTS, a. s.
Lazaretní 13
Brno, 615 00
tel.:545 120 211
e-mail: rts@rts.cz
http://www.rts.cz