STAVEBNÍonlineCenová soustavaFin

Služby


Zpracování poptávky (on-line školení)

Klíčová slova: Import - kopírovat/vložit - položky z jiného rozpočtu - agregované položky

Přínosy: snížení pracnosti a chybovosti při zpracování slepých – poptávkových rozpočtů.

Naučte se efektivně využívat importovat předložené podklady. Vytvářejte importovanou strukturu, aktualizujte zaslané podklady a v klidu vracejte jednotkové ceny do původní poptávkové šablony.

Časový rozvrh: 1 hodina, začátek v 9:00 hodin.

Upoutávka: Podívejte se na sestavení rozpočtu na kanálu YouTubu.

Termín: Úterý, 25. 10. 2022

Cena:

Ceny jsou bez DPH.

On-line školení

On-line výklad lektora - prezentace v prostředí systému BUILDpower S – možnost konzultace k danému tématu. Informace o podmínkám on-line připojení naleznete na zvláštní straně.

Technické požadavky pro připojení k semináři:
připojení k internetu, počítač se zvukovým výstupem, pro aktivní zapojení do diskuze mikrofon.

 

 

Zakoupit v našem e-shopu.

 

 

Kontaktní informace
RTS, a. s.
Lazaretní 13
Brno, 615 00
tel.:545 120 211
e-mail: rts@rts.cz
http://www.rts.cz