STAVEBNÍonlineCenová soustavaFin

Služby


Výchozí nastavení programu a jeho aplikací (on-line školení)

Klíčová slova: Globální nastavení - pracovní plocha – karta Zobrazení.

Přínosy: Jednou nastavíte a pak opakovaně užíváte zvolené přednastavení napříč všemi aplikacemi systému.

Vytvořte si prostřednictvím knih a nastavte jejich výchozí parametry. Vyberte si způsob vyhledávání položek a nabídku při spouštění rozpočtů. Vhodným nastavením sloupců a jejich pořadí v gridu si zajistíte dostupnost požadovaných informací Nastavte zobrazení popisů, výkazů výměr nebo informace o sumárních hodnotách za jednotlivé sloupce.

Ukázka: Podívejte se na přednastavení výchozích parametrů na našem kanálu YouTubu.

Časový rozvrh: 1 hodina, začátek v 9:00 hodin.

Termíny: Úterý, 11. 10. 2022

Cena:

Ceny jsou bez DPH.

On-line školení

On-line výklad lektora - prezentace v prostředí systému BUILDpower S – možnost konzultace k danému tématu. Informace o podmínkám on-line připojení naleznete na zvláštní straně.

Technické požadavky pro připojení k semináři:
připojení k internetu, počítač se zvukovým výstupem, pro aktivní zapojení do diskuze mikrofon.

 

 

Zakoupit v našem e-shopu.

 

 

Kontaktní informace
RTS, a. s.
Lazaretní 13
Brno, 615 00
tel.:545 120 211
e-mail: rts@rts.cz
http://www.rts.cz