STAVEBNÍonlineCenová soustavaFin

Služby


Kalkulovaná versus odbytová cena (on-line školení)

Klíčová slova: Kalkulovaná cena – kalkulační vzorec – ceny zdrojů/ limitka.

Přínosy: Při zachování stávající pracnosti docílíte přesnější stanovení ceny a získáte tak podklad pro stanovení ceny odbytové.

Představíme dvě základní cenové hladiny, které stojí samostatně vedle sebe. Kalkulovaná vychází z normy položky a odráží ceny a spotřeby zdrojů (materiál, mzdy, stroje), které hromadně měníte v limitce. Výsledná cena váže na parametry kalkulačního vzorce. Cena pro investora - odbytová odráží situaci na trhu a očekávání dodavatele prací.

Časový rozvrh: 1 hodina, začátek v 9:00 hodin.

Ukázka: Podívejte se na kalkulovanou versus odbytouvou cenu na kanálu YouTubu.

Termín: Úterý, 1. 11. 2022

Cena:

Ceny jsou bez DPH.

On-line školení

On-line výklad lektora - prezentace v prostředí systému BUILDpower S – možnost konzultace k danému tématu. Informace o podmínkám on-line připojení naleznete na zvláštní straně.

Technické požadavky pro připojení k semináři:
připojení k internetu, počítač se zvukovým výstupem, pro aktivní zapojení do diskuze mikrofon.

 

 

Zakoupit v našem e-shopu.

 

 

Kontaktní informace
RTS, a. s.
Lazaretní 13
Brno, 615 00
tel.:545 120 211
e-mail: rts@rts.cz
http://www.rts.cz