STAVEBNÍonlineCenová soustavaFin

Článek ze dne: 15.05.2018

Informace pro uživatele profilu zadavatele

Zákon o zadávání veřejných zakázek stanoví od 18. října 2018 povinnost elektronické komunikace mezi zadavatelem a dodavateli. Povinnost elektronické komunikace nastává ze dne na den.

Není žádné přechodné ustanovení a tak i zakázky vyhlášené před tímto datem, budou muset po 18. říjnu 2018 pokračovat v elektronické formě komunikace.

Elektronická forma komunikace může být splněna i prostřednictvím e-mailu či datové schránky, nicméně podání nabídky je možné pouze v elektronickém nástroji.

Vzhledem k existenci “bezplatného“ Národního elektronického nástroje a vzhledem k možnosti, že jeho použití bude v budoucnu povinné, jsme se rozhodli, že nebudeme rozšiřovat náš elektronický nástroj o funkce elektronické komunikace.

Společnost RTS, a.s. bude i nadále provozovat profily zadavatelů, ale pouze ve stávající podobě. I nadále na nich bude možné uveřejňovat informace a dokumenty k veřejným zakázkám. U veřejných zakázek malého rozsahu neplatí povinnost elektronické komunikace a proto i pro ně je stávající funkčnost profilu zadavatele dostatečná.

Prostřednictvím našeho profilu zadavatele však nebude možné elektronicky komunikovat a přijímat elektronické nabídky.

Pro elektronické zadávání můžete využít Národní elektronický nástroj, jenž by měl být k dispozici bezplatně a jehož provozovatelem je Ministerstvo pro místní rozvoj. Jeho funkčnost je však již nyní problematická a tak jeho provoz po termínu 18. října 2018 vzbuzuje obavy.

Můžete samozřejmě také využít další elektronické nástroje. Jednodušším elektronickým nástrojem je Portál Vhodné uveřejnění, komplexním nástrojem je pak třeba systém E-ZAK.

Kontaktní informace
RTS, a. s.
Lazaretní 13
Brno, 615 00
tel.:545 120 211
e-mail: rts@rts.cz
http://www.rts.cz