STAVEBNÍonlineCenová soustavaKontaktZákaznická podpora

Služby

Rozpočtování a kalkulace stavebních prací

Seminář vychází ze základní poučky: „peníze se dělají na papíře“. Papírem je v tomto případě myšlen nejdůležitější dokument stavby – položkový rozpočet, a to v kontextu metodiky rozpočtování a kalkulaci nákladů.

Pro koho je určen:
Pro začátečníky a všechny, kteří potřebují odstranit základní nedostatky při tvorbě cenových nabídek - rozpočtů.

Cíl semináře
Seznámení účastníků s pravidly a zásadami rozpočtování, skladbě položek rozpočtu, včetně kalkulace nákladů.

Termín a místo konání:

 

Jeho obsahem je především:

 

Forma:

Orientační časový rozvrh:

Cena:

Kontaktní informace
RTS, a. s.
Lazaretní 13
Brno, 615 00
tel.:545 120 211
e-mail: rts@rts.cz
http://www.rts.cz